Welkom op de website van OcK-Zon

ock-new-website

De gemeente Utrecht wil het gebied rond Ockhuizen ontwikkelen met een combinatie van natuur, recreatie en een zonneveld voor 30 jaar. Na 30 jaar gaat het zonneveld weg en wordt natuur. OcK-Zon BV zijn de initiatiefnemers van het zonneveld.

Joost Quant nam in 2019 namens een van de grondeigenaren in het gebied het initiatief voor een zonneveld. Hierop onderzocht de gemeente Utrecht of de ontwikkeling van een zonneveld in dit gebied gecombineerd kon worden met andere opgaven. Zij heeft daarbij alle partijen betrokken. Meer informatie hierover vindt u op de de website van de gemeente Utrecht.

In november 2023 neemt de gemeenteraad een besluit over het zogeheten Integraal Programma van Eisen voor de ontwikkeling van het gebied rond Ockhuizen. Als de gemeenteraad dit programma vaststelt, kan OcK-Zon BV een omgevingsvergunning aanvragen voor de realisatie van het zonneveld. Via deze website informeren wij iedereen in de omgeving over de ontwikkelingen rondom het zonneveld. Informatie over de ontwikkeling van natuur, fiets- en wandelpaden en de versterking van de cultuurhistorische waarden in het gebied vindt u op de de website van de gemeente Utrecht.