Privacy

Privacy

OcK-Zon hecht veel waarde aan de privacy van de gebruiker en traceert geen persoonsgegevens bij een bezoek aan onze website. Wij handelen in overeenstemming met Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad.

‘Persoonsgegevens’ betekent alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals:

  • een naam
  • een identificatienummer
  • locatiegegevens
  • een online-identificatiecode of een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Cookies

OcK-Zon houdt alleen geanonimiseerde gegevens bij voor statistische doeleinden. Wij (kunnen) dit doen via analytische cookies, geplaatst via een anonieme IP Google analytics tag. Deze cookies zijn bedoeld om de efficiëntie en het succes van de website te volgen.

Deze cookies slaan geen persoonsgegevens op die gekoppeld kunnen worden aan een natuurlijke persoon, maar kunnen wel gegevens opslaan zoals onder andere gegevens over de website waar iemand vandaan komt (de zogenaamde referrer), welke subpagina’s bezocht zijn, of hoe vaak en hoe lang een subpagina bekeken is. De aldus verzamelde gegevens zijn uitsluitend algemene gegevens en kunnen niet tot een persoon worden herleid.

Het is mogelijk het plaatsen van cookies te voorkomen door middel van een instelling van de gebruikte internetbrowser. Bovendien kunnen reeds geplaatste cookies te allen tijde via een internetbrowser of andere softwareprogramma’s worden verwijderd. Dit is mogelijk in alle gangbare internetbrowsers.

Google Analytics deelt geen gegevens met derden.

De beginselen van gegevensbescherming zijn niet van toepassing op anonieme informatie en omdat deze cookies de privacy van de gebruiker minimaal beïnvloeden, is het niet nodig om toestemming te vragen voor het gebruik van deze cookies.

E-diensten

OcK-Zon heeft een contactformulier, waarmee uw e-mailsoftware wordt geactiveerd en waarmee u een opmerking of vraag naar een algemeen e-mailadres kunt sturen. Wanneer u een dergelijk bericht verstuurt, worden uw persoonsgegevens alleen verzameld voor zover dat nodig is om te kunnen antwoorden. Als het team dat verantwoordelijk is voor de mailbox uw vraag niet kan beantwoorden, of als uw vraag betrekking heeft op een andere partij, kan het uw e-mail doorsturen naar een andere dienst.

Als u vragen hebt over de verwerking van uw e-mail en de bijbehorende persoonsgegevens, aarzel dan niet deze in uw bericht op te nemen.

De verzamelde persoonsgegevens en alle informatie met betrekking tot de bovengenoemde raadpleging worden opgeslagen op de e-mailserver van het secretariaat van OcK-Zon en eventueel van degenen die bij de correspondentie betrokken zijn geweest om uw opmerking te kunnen beantwoorden.

Contactgegevens

Voor vragen over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met het secretariaat van OcK-Zon.

OcK-Zon BV
Van Deventerlaan 30
3528 AE  Utrecht
 +31 (0)30 753 31 00