Zonneveld

Over Zonneveld Ockhuizen

Het zonneveld in Ockhuizen is het grootste burgerinitiatief van Nederland op het gebied van zonne-energie. Het is een unieke samenwerking tussen lokale grondeigenaren, gemeente, provincie, Natuurmonumenten, de lokale energiecoöperatie Zon op Ockhuizen en de landelijke coöperatie Windunie.

Gemeente Utrecht heeft samen met de omgeving en andere belanghebbenden een zogeheten Integraal Programma van Eisen opgesteld voor de ontwikkeling van het gebied Ockhuizen. Ontwikkeling van natuur, meer mogelijkheden voor fietsers en wandelaars en de opwek van duurzame energie gaan hier hand in hand. Meer informatie hierover staat op de website van de gemeente.

oct-plankaart
In het gebied is ruim 42 hectare ruimte voor een zonneveld. Het zonneveld wordt landschappelijk ingepast, rekening houdend met de historische waarden in het gebied. De zonnepanelen worden zo geplaatst, dat het vrije uitzicht zoveel mogelijk wordt behouden. Om het zonneveld komt gebiedseigen beplanting (rietkragen) om het zonneveld uit het zicht te houden van omwonenden en recreanten. Na 30 jaar gaat het zonneveld weg en wordt het hele gebied ingericht en beheerd als natuur en voor groene recreatie.

42ha
Zonneveld
40GWh
Capaciteit
16000
Stroom voor huishoudens1.

Zonneveld in cijfers

  • 42 hectare zonneveld
  • Opstelling: oost-west
  • Capaciteit: 40 GWh per jaar, stroom voor circa 16.000 huishoudens1.
  • Ligging: ten zuidwesten van de A2, tussen de Thematerkade en het Rijnveldsche Pad

  1. 1.Voor de berekening van het aantal huishoudens dat we met het zonneveld van elektriciteit kunnen voorzien, rekenen we met een jaarlijks verbruik van 2.500 kWh per Nederlands huishouden (bron: Milieucentraal)