Planning

Planning

  • In 2019 benadert Joost Quant namens één van de lokale grondeigenaren de gemeente Utrecht met het idee voor een zonneveld in dit gebied.
  • De gemeente Utrecht onderzoekt of de ontwikkeling van een zonneveld gecombineerd kan worden met andere opgaven. Ze betrekt hierbij alle belanghebbende partijen: de verschillende grondeigenaren, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, energiecoöperatie Zon op Ockhuizen, bewoners en andere gebruikers.
  • 8 maart 2022 stelt het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht de uitgangspunten vast voor de ontwikkeling van het gebied.
  • Op 30 mei 2023 presenteert de gemeente de eerste versie van de beschrijving van eisen en wensen voor het gebied op een inloopbijeenkomst. Hier kunnen mensen op reageren.
  • 2 november 2023 heeft de gemeenteraad het Integraal Programma van Eisen vastgesteld en een verruiming van de algemene verklaring van geen bedenkingen voor zonne-energieproject OcK-Zon. Hiermee kan worden gestart met het wijzigen van het bestemmingsplan en vragen de initiatiefnemers een vergunning aan voor de aanleg van het zonneveld. Meer informatie over dit proces staat op de website van de gemeente Utrecht.
  • 20 december 2023 dient OcK-Zon BV de aanvraag omgevingsvergunning in bij de gemeente Utrecht. Meer informatie hierover leest u in dit nieuwsbericht.

Informatie en contact

Via deze website houden wij u op de hoogte van de ontwikkeling van het zonneveld. Als u vragen heeft, dan horen wij dat graag. U kunt telefonisch ( 030-7533100), per e-mail (info@ock-zon.nl) en via deze website contact met ons opnemen.

Heeft u vragen over de bredere gebiedsontwikkeling (natuur/recreatie)? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente Utrecht via ockhuizen@utrecht.nl of 14 030.