Partners

Partners in gebiedsontwikkeling

Gemeente Utrecht

gemeente-utrecht
“Utrecht wil een gezonde stad zijn van en voor iedereen. Met genoeg energie en groen voor de bewoners nu én in de toekomst.”

Zo valt er te lezen op de website van de gemeente Utrecht. De gemeente heeft de mogelijkheden voor de ontwikkeling van dit gebied onderzocht en plannen gemaakt voor Ockhuizen. Als initiatiefnemers zijn we hier nauw bij betrokken geweest.

Provincie Utrecht

provincie-utrecht
Het doel van de provincie is om in 2050 klimaatneutraal (CO2-neutraal)te zijn. Dat betekent dat er binnen de provincie net zoveel duurzame energie geproduceerd als verbruikt wordt. In het programmaplan Energietransitie 2020- 2025 staat hoe daar de komende jaren aan gewerkt wordt.

Natuurmonumenten

natuurmonumenten
Natuurmonumenten steunt de plannen voor de gebiedsontwikkeling in Ockhuizen, waar het realiseren van een zonneveld een onderdeel van is. Natuurmonumenten is voorstander voor het opwekken van duurzame energie met zorgvuldige inpassing het landschap. In principe niet in natuurgebieden, maar in deze situatie ziet de organisatie meer voordelen dan nadelen. Meer informatie over de rol van Natuurmonumenten leest u hier.

Coöperatie Zon op Ockhuizen

zon-op-ockhuizen
Op 15 september 2023 hebben betrokken vrijwilligers uit Haarzuilens en Vleuten Coöperatie Zon op Ockhuizen U.A. opgericht. De coöperatie is nu voor 20% aandeelhouder van het beoogde zonneveld. Tot de bouw van het zonneveld kan de coöperatie nog 10% overnemen. De coöperatie kan haar belang dus vergroten tot 30%.
Omwonenden van het zonneveld Ockhuizen en andere geïnteresseerden kunnen lid worden van de coöperatie. Ze moeten daarvoor één of meer participaties kopen, waarmee ze investeren in het project. Leden van de coöperatie zijn dus mede-eigenaar van het project. Via de coöperatie hebben ze medezeggenschap in het project OcK-Zon en ze delen mee in de opbrengsten van dit project. Meer informatie hierover vindt u op de website.

Van Bijleveltstichting

van-bijleveltstichting
Een deel van de gronden die beschikbaar zijn voor het zonneveld zijn van de van Bijleveltstichting. Deze stichting steunt talentvolle professionals op het gebied van toneel, beeldende kunst, muziek en letterkunde alsmede tussenliggende interdisciplinaire velden, tijdens het begin van hun loopbaan. Een relatie met wetenschap is daarbij belangwekkend.