Initiatiefnemers

Initiatiefnemers

Het zonneveld komt voor het merendeel in lokaal eigendom. De opbrengsten blijven daarmee ook voor een groot deel binnen de omgeving. Het zonneveld is een gezamenlijk initiatief van:

Lokale grondeigenaren

De agrarische ondernemers in het gebied en een particuliere stichting stellen hun grond beschikbaar voor de ontwikkeling van het zonneveld. Het zonneveld blijft 30 jaar in het gebied. Daarna worden de zonnepanelen verwijderd en vindt er verdere natuurontwikkeling plaats.

Energiecoöperatie Zon op Ockhuizen

Speciaal voor dit project is een energiecoöperatie opgericht. De energiecoöperatie is mede-aandeelhouder van het zonneveld. Informatie over hoe u kunt meedoen en mee kunt profiteren van de komst van het zonneveld in het gebied vindt u op de website van Zon op Ockhuizen.

Windunie

Windunie is een landelijke coöperatie met zo’n 300 leden. Zij ondersteunen coöperaties bij het ontwikkelen van een duurzaam energieproject. De opbrengsten uit hun deelneming investeren zij in andere duurzame energieprojecten.