Home

Zonneveld Ockhuizen

Een gebied waar duurzame energie wordt opgewekt en waar ruimte is voor meer natuur en recreatie. Dat is het idee achter energielandschap Ockhuizen. Een gebied om op te laden!

OcK-Zon, een samenwerkingsverband van lokale grondeigenaren, Coƶperatie Zon op Ockhuizen en landelijke coƶperatie Windunie, wil hier een zonneveld ontwikkelen. Zorgvuldig ingepast in het cultuurhistorische landschap. En waar de omgeving van mee kan profiteren.

Het zonneveld blijft 30 jaar in het gebied. Daarna worden de zonnepanelen verwijderd en vindt er verdere natuurontwikkeling plaats.